BureauBokslag.nl is eigendom van Henriëtte Bokslag uit Den Haag. BureauBokslag.nl valt onder Bureau Bokslag, dat is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 63450631.

Ik ben verantwoordelijk voor het op de juiste manier verwerken van persoonsgegevens. Ik vind het belangrijk dat jij ervan op de hoogte bent welke gegevens ik verzamel en waarom. Daarbij houd ik mij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

AVG PRIVACYWETGEVING

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf dan geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving. De AVG volgt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op en staat ook bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Het belangrijkste daarbij is het verantwoordelijk verwerken van persoonsgegevens. Mijn website wordt gehost bij Antagonist. Ik heb met Antagonist een verwerkersovereenkomst gesloten voor het verwerken van persoonsgegevens die via BureauBokslag.nl worden achter gelaten. De overeenkomst is opgenomen als bijlage in de Algemene Voorwaarden van Antagonist die je hier kan bekijken.

PERSOONSGEGEVENS DIE VERWERKT WORDEN

Als je BureauBokslag.nl bezoekt heb je de mogelijkheid om je gegevens achter te laten via het contactformulier. Deze gegevens worden alleen gebruikt om te kunnen reageren en je een bericht te sturen als je daarom vraagt.

Ik ben niet voornemens om bijzondere en of gevoelige informatie te verzamelen over websitebezoekers die jonger dan 16 jaar zijn, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of mijn websitebezoekers ouder zijn dan 16 jaar. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er persoonsgegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

De onderstaande gegevens worden alleen verzameld als jij die gegevens invult in het contactformulier. Wat betreft je gegevens over je online surfgedrag daarover verder op meer informatie.

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres.

DOEL EN GRONDSLAG VOOR VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen voor je kan hebben. BureauBokslag.nl verwerkt persoonsgegevens met als doel:

 1. Verzenden van een bericht of een reactie n.a.v. het door jouw ingevulde contactformulier;
 2. Analyseren van jouw online gedrag op BureauBokslag.nl om daarmee de website te optimaliseren.

TERMIJN BEWAREN PERSOONSGEGEVENS

BureauBokslag.nl bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens verzameld worden. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

 • Gegevens via een contactformulier en mailwisselingen worden 4 weken na afsluiting van de reden van contact verwijderd.
 • Zijn er gegevens verstrekt voor een opdracht, dan bewaar ik de gegevens maximaal een jaar tot na eerste contact en/of factuurdatum.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

BureauBokslag.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van BureauBokslag.nl zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwen van jouw gegevens.

Hierbij doel ik op de verwerkersovereenkomst die ik heb gesloten met mijn hostingpartij Antagonist ter ondersteuning op het gebied van de ICT van de website en back-ups. Daarbij heb ik voor Google Analytics de laatste drie cijfers van het IP-adres gemaskeerd, heb ik ‘gegevens delen’ uitgezet en maak ik geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

In een aantal gevallen huur ik iemand in voor de technische kant van mijn website. Deze personen hebben gelimiteerde toegang tot mijn  content management systeem en kunnen jouw reacties en gegevens niet inzien. Tenzij ze openbaar als reactie zijn achtergelaten. Ik werk o.a. samen met mijn Virtueel Assistent: Artemis VA – Technisch Virtual Assistant.

Ook met Google Analytics heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten. Zij verwerken de online surf gegevens van mijn bezoekers die ik vervolgens kan analyseren. Daarbij heb ik voor Google Analytics de laatste drie cijfers van het IP-adres gemaskeerd, heb ik ‘gegevens delen’ uitgezet en maak ik geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

COOKIES BEWAREN EN TRACKING INFO ANALYSEREN

BureauBokslag maakt gebruik van cookies en Google Analytics om de website constant te kunnen optimaliseren. Ik gebruik hiervoor analytische, functionele en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. BureauBokslag.nl gebruikt cookies alleen voor de technische functionaliteit van de website. De cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt, dat ik informatie heb om te kunnen optimaliseren en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Daarnaast plaatst BureauBokslag.nl cookies die jouw surfgedrag bijhouden. Jouw surfgedrag op mijn website analyseer ik via Google Analytics zodat ik op maat gemaakte content op het juiste moment kan aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan de website ben je geïnformeerd over de cookies en is je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Onder andere de onderstaande gegevens zijn voor mij zichtbaar:

 • IP-adres;
 • Apparaat type- en locatie;
 • Browser die je gebruikt om mijn website te bekijken;
 • De tijd die je doorbrengt op mijn website;
 • Welke pagina’s je bekijkt voor hoe lang.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Als jij gegevens op mijn website achterlaat heb je toestemming gegeven om deze te verwerken. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BureauBokslag.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die je hebt gestuurd in te zien, te laten corrigeren en/of te verwijderen. Stuur hiervoor een e-mail naar info@bureaubokslag.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jouzelf is gedaan, stuur je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy en op advies van de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

BEVEILIGING VAN JE PERSOONSGEGEVENS

Ik vind privacy erg belangrijk. BureauBokslag.nl neemt de bescherming van jouw gegevens dan ook serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op. Ik heb in elk geval mijn website beveiligd op de onderstaande manieren:

 • Zodra er een update beschikbaar is van mijn website thema of een plugin, installeer ik de update;
 • Ik maak dagelijks back ups van mijn websites;
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. TLS (voorheen SSL), jouw gegevens worden verzameld via een beveiligde internetverbinding. Dit is te zien aan de ‘HTTPS’ url en het hangslotje in de adresbalk.

DISCLAIMER BUREAUBOKSLAG.NL

Mijn portfolio bestaat uit opdrachten die door mij zijn omschreven naar aanleiding van samenwerkingen met diverse bedrijven. De referenties zijn op Linkedin achter gelaten door mijn opdrachtgevers en met toestemming op deze website gepubliceerd. Op de gehele website, mijn content, foto’s en video’s berust copyright, 2014-2018. All rights reserved.

Indien er ander beeldmateriaal is gebruikt dan zijn de bronnen vermeld. Wil je iets gebruiken, publiceren of uitgeven? Vraag dan vooraf toestemming, zie mijn contact pagina en verwijs altijd terug naar bureaubokslag.nl.

Ik verzorg de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Je kan geen rechten ontlenen aan de informatie die ik publiceer en ik ben in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan door onjuiste informatie op mijn website en/of een verkeerde interpretatie hiervan.